dimarts, 16 de febrer de 2010

Els PréStecs LingüíStics

Check out this SlideShare Presentation:

dilluns, 9 de març de 2009

Les Avantguardes


Els moviments d'Avantguarda són un conjunt de tendències artístiques i literàries que sorgiren durant el primer terç del segle XX, especialment a França i Itàlia amb una voluntat de ruptura dels models artístics.
Clicau damunt la imatge i coneixereu la rebel·lió avantguardista

diumenge, 8 de març de 2009

Fotografies d'escriptors

Identifica els escriptors que apareixen a les imatges

Els dialectes del català

El Modernisme

El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX. Malgrat que aquest moviment cultural de recerca de noves formes i expressions afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament, és en l'arquitectura i les arts plàstiques on es mostra amb ple sentit.